MCI EN "CSI"


Moderne productieprocessen vinden plaats in gecompliceerde installaties die opgebouwd zijn uit uiteenlopende componenten gemaakt uit verschillende materialen. De componenten zijn onderhevig aan statische en dynamische belastingen en temperatuurwisselingen en ze komen in aanraking met allerlei substanties. Als de performance van een installatie tegenvalt, of er ergens een schade optreedt, dan is de meest voor de hand liggende verklaring vaak niet de beste verklaring.

Om te begrijpen wat er ├ęcht gebeurt in een leiding, een pomp of een ketting zijn een beetje professionele eigenwijsheid en uitgebreid onderzoek, gebaseerd op een stevig kennisfundament en een onontbeerlijke vonk inspiratie, essentieel. De aanpak van MCI en de middelen die MCI gebruikt zijn te vergelijken met de technieken, inzichten en creativiteit die "CSI-onderzoekers" gebruiken. In de afleveringen van "CSI" wordt in menselijk vlees gesneden om achter de doodsoorzaak (of moord) te komen echter, wij snijden in materialen om achter de faaloorzaak te komen. Onze analyses zijn dan ook net zo gefundeerd als die van "CSI" maar met pragmatische uitkomsten waar u iets mee kan!!


22-06-2017