NIEUWE STIJL VOOR MCI


Verdieping in 'materiaalgedrag' en kennis van faalmechanismen bij slijtage, breuk of aantasting. Wij bieden de oplossing en nemen zorgen uit uw handen. Met een gedegen kennis en een heldere focus zoomen wij in op de oorzaken om de problematiek te achterhalen én vervolgens op te lossen. Deze werkwijze hebben we gevisualiseerd in ons nieuwe beeldmerk. Helder, doortastend en met een subtiele symboliek in de vorm van een icoontje dat refereert aan 'verdieping en goed onderzoek'. Symbolisch voor onze no-nonsens werkwijze is de primaire kleurstelling en de typografische eenvoud.

Het MCI-merk is nu drager van onze 'corporate' gedachte in een stijl die we consequent zullen doorvoeren. De stijl draagt ons DNA uit, wie we zijn en wat we doen. Wij zijn trots op ons nieuwe gezicht, zeer herkenbaar en brandend op uw netvlies! Eén keer zien is nooit meer vergeten!01-04-2015