"HET GEDRAG VAN MATERIALEN"


8-DAAGSE TRAINING

Integriteit en betrouwbaarheid van een installatie zijn essentieel. Door inspecties dient deze betrouwbaarheid en integriteit gewaarborgd te worden. Bij het vinden van een defect of een afwijking, is het belangrijk om te weten waardoor dit defect is ontstaan, of het defect tot een onbetrouwbare situatie leidt en/of wanneer dit gerepareerd dient te worden. Om dit alles te kunnen beoordelen moet een inspecteur van vele markten thuis zijn.

Elk jaar organiseert MCI in onze huisvesting "Kenniscentrum" MTOC (Materiaal en Technologisch OnderzoeksCentrum) een 8-daagse Nederlandstalige cursus over "het gedrag van materialen" waarin we deze kennis aan u willen overdragen. De ervaringen van de cursisten van voorgaande cursussen waren zeer positief. De cursus werd ervaren als een goede balans tussen theorie en praktijk en een verruiming van de "Awareness" op veel verschillende expertisevelden.

Het doel van deze cursus is om u als cursist meer inhoudelijke kennis te geven over het gedrag van materialen in relatie met hun omgeving. Door meer kennis en integraal inzicht op het gebied van faalgedrag van materialen bent u beter in staat om de integriteit van uw installatie te beoordelen waardoor de effectiviteit van uw installatie toeneemt.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

+ Materiaalkunde (C-Staal, RVS-en, non ferro's, aanmaak,
   klassenindelingen, enz.)
+ Corrosie (fundamenten, engineering)
+ Lassen en lasproblematieken
+ Waterbehandeling (Proces-, koel-, ketelwater)
+ Metallurgische faalmechanismen (schade-onderzoek)
+ Kunststoffen en composieten
+ Inspectietechnieken
+ Fitness for service (FEM + FFS analyses)
+ Risk based Inspection

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor mensen die signalerend of verantwoordelijk zijn voor de integriteit van een installatie of die belast zijn met het ontwerp ervan en rekening dienen te houden met faalmechanismen. Bent u of uw collega een inspecteur, Reliability engineer, Maintenance manager of -engineer (of heeft u een vergelijkbare functie) en u heeft een MTO+, HTO of een TU vooropleiding, dan zal deze cursus u helpen de integriteit en betrouwbaarheid van uw installatie op peil te houden.

Deze cursus is geregistreerd bij het NIL. Deelname aan deze cursus levert u eventueel creditpunten op voor de verlenging van uw IWE/EWE certificering. Ook voor I&K-inspecteurs kan deze cursus bijdragen aan het continueren van uw certificaat.

De cursus duurt 8 dagen en wordt verdeeld over een 8 weken (1 dag per week). Deze cursus willen we starten op 19 november 2015 en de cursus duurt dan tot midden januari 2016 (21 januari 2016). De voorlopige data zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Deze zouden mogelijk nog kunnen wijzigen.

Kosten

De kosten voor deze cursus zijn € 2.749,- exclusief btw, inclusief cursus materiaal en lunch.

Locatie

De cursus wordt georganiseerd in het MTOC te Geleen. Ons adres is: Kampstraat 86, 6163 HG GELEEN

Wilt u meer informatie? Wilt u zich aanmelden?


Neem hier contact met ons op of schrijf u hier in.

Terug naar aanbod